DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đến 31/10/2020

DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đến 31/10/2020

DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đến 31/10/2020

Sáng lấp lánh
Email: info@ketoansonggiang.com
Hotline: 0909 312 444 - 0906 92 2829 - 028 3718 0787

 

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI

CÔNG TY TNHH KT SONG GIANG

 

 

KT SONG GIANG ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ THÁNG 01 NĂM 2013, HƠN 9 NĂM KINH NGHIỆM VỚI HƠN 1.500 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ HỌC VIÊN.

NĂM 2019 KT SONG GIANG VINH DỰ THAM GIA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH .

NĂM 2019 KT SONG GIANG VINH DỰ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH ĐƯA SINH VIÊN  ĐẾN THỰC HÀNH, THỰC TẬP, THỰC TIỄN.

DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đến 31/10/2020

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN, TỰ IN ĐẾN 31/10/2020

Theo Cục thuế TP Hồ Chí Minh thông báo kể từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020, nếu doanh nghiệp sử dụng hết hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in đã thông báo mà vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in theo quy định thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018.